ORGANIZATOR KONFERENCJI 
Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych
Instytut Finansów
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin tel. (91) 444 19 60, 
tel/fax (91) 444 21 26 
kontakt e-mail w sprawach konferencyjnych
skuteczne@gmail.com

Kierownik Konferencji
prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński

Komitet organizacyjny
dr hab. prof. US Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska 
dr hab. prof. US Sebastian Majewski 
dr hab. prof. US Agnieszka Majewska 
dr Urszula Gierałtowska 

Sekretarz Konferencji
dr Piotr Obidziński